பதிவிறக்கங்கள்

Home / பதிவிறக்கங்கள்

தண்டுவடம் பாதிப்பிற்கு உள்ளானோர் அவசியம் காணவேண்டிய கோப்புகள், காணொளிகள் மற்றும் இதர தகவல்கள் தரவிறக்கம் செய்ய பின்வரும் இணைப்புகளை சொடுக்கவும்.

ரீஹேப் முரசு – பிப்ரவரி 2017 இதழை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கு சொடுக்கவும்.

ரீஹேப் முரசு – பிப்ரவரி 2016 இதழை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கு சொடுக்கவும்.

மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக தமிழக அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றிற்கான விண்ணப்பங்கள் தரவிறக்கம் செய்ய இங்கு சொடுக்கவும்.

ரீஹேப் முரசு – பிப்ரவரி 2015 இதழை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கு சொடுக்கவும்.

சிபா பற்றி

Spinal Injured Persons Association (SIPA) is a Tamilnadu based registered self-help group working towards the upliftment of persons with spinal cord injury. At SIPA, we strive to create a peer network that has access to information regarding self care, medical advice, financial independence, sport and much more.